Vă aşteptăm alături de noi

 

Euromediu este un proiect ce dore?te s? schimbe ceva în felul în care vedem lucrurile. Ideea ini?ial? a fost a unui ONG care s? trag? semnale de alarm? în privin?a deterior?rii calit??ii mediului ?i a polu?rii accelerate ?i care s? desf??oare ac?iuni concertate pentru a ajuta la men?inerea ?i dezvoltarea unui mediu cât mai curat ?i s?n?tos, prin con?tientizarea popula?iei ?i prin instruirea ei în acest scop.

De-a lungul timpului, am descoperit c? avem succes în organizarea de competi?ii sportive, în ac?iunile de cur??enie a mediului, în ac?iunile de prevenire a accidentelor rutiere, de ameliorare a comportamentului în trafic, de instruire a copiilor privind o atitudine corespunz?toare în trafic ?i fa?? de mediu.

Fiecare persoan? are dreptul la o via?? mai bun?. O parte consistent? a acesteia depinde de forma fizic? ?i de mediul înconjur?tor. Acesta este domeniul nostru ?i aici vrem s? stimul?m cât mai mul?i s? ne sprijine ?i s? ne urmeze. Avem doar de câ?tigat cu to?ii. Te vrem s?n?tos!

Consider?m c? e nevoie de o atitudine comun? a cât mai multor persoane, con?tiente de schimb?rile climatice, care s? fac? fiecare un mic pas în protec?ia mediului, fie el renun?area o zi la autoturism, fie prin economia de energie electric?, de ap? sau prin plantarea ?i îngrijirea câtorva copaci, prin reciclare, e extrem de necesar? constituirea unui semnal ?i totodat? a unui exemplu de la care tot mai mul?i s? se inspire.

Poluarea nu vine doar de la consumatorii casnici, dimpotriv?. Dar inactivitatea fiec?ruia dintre noi este cea care permite în mod tacit r?spândirea atitudinilor necorespunz?toare, începând de la individ ?i pân? la corpora?ii. Schimb? ceva! Redu poluarea ?i inspir?-i ?i pe al?ii!